Människa-datorinteraktion: Förkroppsligad interaktion

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2IV126

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen ger insikt i teorier om förkroppsligad interaktion tillämpad på design av informationstekniska tjänster och artefakter. Kursen inkluderar en kort introduktion till områdets filosofiska grund, och fortsätter med att diskutera dess konsekvenser för designprocesser och designlösningar. I kursen ingår ett designprojekt där fokus ligger på att komma bort från skärmbaserad interaktion med hjälp av sensor- och aktuatorteknik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin