Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6

30 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG049

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig ämnesteoretiska, såväl som ämnesdidaktiska kunskaper i naturvetenskap och teknik. Den första delen av kursen är tematiskt uppbyggd så att biologi, geovetenskap, fysik, kemi och teknik knyts ihop på ett naturligt sätt. Kursens teman är också delkurser, vilka är kopplade till innehållet i skolans styrmedel. Den andra halvan av kursen fördjupar studierna i biologi, geovetenskap, fysik, kemi och teknik. Kursen består av föreläsningar och många praktiska tillämpningar av teorin: laborationer, exkursioner, övningar, studiebesök, samt besök på eller av skolor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin