Mikrobiella eukaryoters diversitet och evolution

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG235

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om diversiteten av svampar och protister. Vi går igenom de idag vedertagna hypoteserna om den eukaryota cellens ursprung, de viktigaste grupperna av svampar och protister och deras släktskap, inkluderande alger, flagellater, amöbor, ciliater, predatorer, jäst och mögel. Kursen omfattar ursprunget och evolutionen av kloroplaster, mitokondrier, och evolutionen av växter, djur och svampar från encelliga förfäder. Vi studerar parasitism genom att belysa exempel på diversiteten av sådana. Vi ger också en överblick över betydelsen av svampar och protister för ekosystem och samhälle.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin