Gener, hjärna och beteende

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG344

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen visar hur fysiologiska, farmakologiska och genetiska förändringar kan modifiera en del av hjärnans mer komplexa funktioner som språkutveckling, rörelse, stressrespons, parbildning, uppmärksamhet, ångest, rädsla, sömn, depression, matvanor, altruism och narkotikamissbruk. Kursen fokuserar på huvudbegreppen i beteendegenetik och neurofarmakologi och undersöker de experimentella strategier som kan användas för att hitta gener relaterade till beteendemässiga egenskaper. Vidare behandlas den aktuella debatten om vikten av arv och miljöfaktorer på mänskliga och andra djurbeteenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin