Mikrobiologi

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG413

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Om kursen

Denna kurs ger en allmän översikt över mikrobiologi, det vill säga läran om bakterier, virus, arkéer och encelliga eukaryoter. Kursen behandlar mikroorganismernas morfologi, metabolism, fysiologi, ekologi och evolution samt tar upp hur mikroorganismerna samspelar med sin omvärld, inklusive oss själva. Även mikrobiologisk arbetsmetodik behandlas teoretiskt.

Distanskursens upplägg: Kursen är i sin helhet nätbaserad. Du behöver tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera. Det är inga föreläsningar utan du arbetar delvis själv med texterna i läroboken och tilläggstexter som utgör basen för inlämningsuppgifter under kursens gång. En nätbaserad presentation tillsammans med de andra studenterna ingår i kursen. Till din hjälp under inläsningen finns självrättande test. Kursen avslutas med en självständig uppsats på 4–5 sidor över ett självvalt mikrobiologiskt tema samt en öppen-bok-tenta avseende kursens teoretiska innehåll. Kommunikation med lärare sker främst skriftligt. Examinationen omfattar delmomenten Övningar och inlämningsuppgifter 7 hp och Tentamen 3 hp. Tentamen är i form av en internetbaserad hemtenta förlagd under bestämd tid och datum. För godkänt slutbetyg krävs godkänt deltagande i övningar under kursen, godkända inlämningsuppgifter och godkänd tentamen.

Förkunskapskraven på 30 hp i biologi bör inkludera en del molekylär- eller cellbiologi för att du ska ha fullt utbyte av kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin