Zoologisk systematik, morfologi och evolution

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG601

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger kunskaper om djurvärldens mångfald, variation och morfologiska särdrag samt om de evolutionära mekanismer och förändringar som skapat denna. Under kursen studeras mångformighet, släktskap och samband mellan form och funktion hos olika djurgrupper, från de mest primitiva svampdjuren till däggdjuren. Ett avsnitt om encelliga heterotrofa organismer, vilka egentligen inte är djur, ingår också.

Distanskursens upplägg: Kursen ges helt på distans och innehåller inga obligatoriska träffar. Kommunikationen mellan lärare och student sker på lärplattformen Studium genom forum och e-post, samt genom lärares feedback på inlämningsuppgifter. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs

Naturkunskap 2 kan ersättas av Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2 och Kemi 1.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin