Genetik

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG604

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i genetik och användning av genetiska metoder inom ekologi, evolution och naturvårdsbiologi. Under kursen behandlas kromosomer, mitos, meios, klassisk genetik, DNA, RNA, proteiner, genetisk kod, replikation, transkription, translation, prokaryoters och eukaryoters genetik, populationsgenetik, allelfrekvenser, genotypfrekvenser, Hardy-Weinbergfördelning, inavel, genetisk drift, migration, mutation, selektion, orientering om molekylärgenetiska metoder och om populationsgenetiska tillämpningar inom ekologi och naturvård.

Distanskursens upplägg: Kursen ges helt som nätbaserad distansutbildning. Kommunikationen mellan lärare och student sker på lärplattformen Studium genom forum och e-post, samt genom lärares feedback på inlämningsuppgifter. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling krävs.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin