Bevarandegenetik för naturvårdare

3 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BL815

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Många av Sveriges arter minskar starkt och på regional nivå är många arter på väg att helt försvinna. Bevarandeåtgärder som reintroduktioner och förstärkningar av populationer blir därför allt mer aktuella, men hur kan man på bästa sätt genomföra detta?

Kursen belyser hur man i praktiken kan genomföra räddningsåtgärder för hotade arter, med tanke på både demografiska och genetiska problem hos små populationer. Metoder inkluderar till exempel reintroduktioner och kontrollerade korsningar mellan populationer för att motverka inavel och förlust av genetisk mångfald. Vi tar också upp hur man kan använda generell kunskap om arters livshistoria och habitat för att tänka bevarandegenetiskt, även utan genetiska data. Kursen tar också upp nya metoder för genetisk övervakning i fält, som eDNA.

Distanskursens upplägg: Undervisningen sker online via Zoom, e-post, och via kurshemsida på lärplattformen Studium. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs. Föreläsningar och lärarledda delar ligger på onsdag eftermiddag. Du kan genomföra övningar på valfri tid under veckan. Vi erbjuder frivilliga hjälpsessioner en eftermiddag i veckan.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin