Elkraftsystemet och det elektromekaniska framdrivningssystemet i fordon

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 1EL102

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Beskrivning av dagens och förväntade framtida elnät både nationellt och mikro/nanonät. Beräkningar på verkningsgrader och kapacitet av elnätet samt dess uppbyggnad och möjlighet som energibärare för fordon. Beskrivning av olika fordon och uppbyggnad jämte det elektromekaniska framdrivningssystemet och dess ellager med systemkrav till exempel för: cyklar, mopeder, motorcyklar, bilar, båtar (av olika storlek), flygplan, tåg, tunnelbanevagnar, bussar, lastvagnar, gruvmaskiner och mindre system såsom utombordare till båt, gräsklippare, skateboard. Enklare beräkningar för konstruktion av en elektrisk drivlina. Ekonomiska aspekter av drivlinans utformning.

Distanskursens upplägg: All undervisning sker på distans. Föreläsningar spelas generellt inte in utan ges i realtid. Närvaro via uppkoppling krävs vid seminarier samt andra examinerande moment. Zoom kommer att användas för digital kommunikation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin