Elkraftsystemet och det elektromekaniska framdrivningssystemet i fordon

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1EL102

Kod
1EL102
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva dagens och förväntade framtida elektriska nät i förhållande till elfordonets behov,
  • beskriva komponenter som ingår i en drivlina samt deras funktion,
  • förklara hur drivlinans verkningsgrad beror av drivlinans utformning,
  • redogöra för ekonomiska aspekter av drivlinans utformning,
  • i projektform och under handledning bidra till att konstruera och dimensionera ett tekniskt system för elektrisk framdrift av enklare elfordon.

Innehåll

Beskrivning av dagens och förväntade framtida elnät både nationellt och mikro/nanonät. Beräkningar på verkningsgrader och kapacitet av elnätet samt dess uppbyggnad och möjlighet som energibärare för fordon.

Beskrivning av olika fordon och uppbyggnad jämte det elektromekaniska framdrivningssystemet och dess ellager med systemkrav till exempel för: cyklar, mopeder, motorcyklar, bilar, båtar (av olika storlek), flygplan, tåg, tunnelbanevagnar, bussar, lastvagnar, gruvmaskiner och mindre system såsom utombordare till båt, gräsklippare, skateboard.

Enklare beräkningar för konstruktion av en elektrisk drivlina. Ekonomiska aspekter av drivlinans utformning.

Undervisning

Föreläsningar på distans. Projektgrupper lokaliseras på olika ställen i Sverige och projekthandledning sker både på distans och lokalt på projektgruppernas plats. Laborationer (genomförs på de ställen där projektgrupperna lokaliseras).

Examination

Konstruktions- och beräkningsrapport (2,5 hp). Skriftlig tentamen (5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin