Forskningsmetoder i vindkraftsprojektering

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GV153

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 67 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen omfattar utformning av frågeställning för examensarbetet, litteraturundersökning, kvantitativ och kvalitativ datainsamling, tolkning, analys och dokumentation av erhållna resultat. Muntlig och skriftlig kommunikation av examensarbetet ingår.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin