Vindresursbedömning

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GV186

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en helhetsbild av bedömning av vindresurser. Meteorologisk och aerodynamisk teori är viktiga delar av kursinnehållet. Olika beräknings- och mätmetoder behandlas och kritiskt granskas för att ge dig kunskap och verktyg att kunna välja metoder utifrån en specifik situation. En del i kursen innefattar träning i vindenergiberäkningsprogram såsom WindPRO, där teoretiska kunskaper omvandlas till praktiska färdigheter.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin