En hållbar framtid - teori och transdisciplinära visioner

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV199

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I denna kurs undersöker vi vad hållbarhet är och hur vi kan närma oss en hållbar livsstil i den komplexa värld vi lever i idag. Hållbarhetsutmaningar håller sig inte inom disciplinära kategorier och har inga enkla lösningar. Därför ges en introduktion till verkliga, komplexa hållbarhetsutmaningar, baserat på litteratur hämtad från naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, tvärvetenskaplig teori och insikter från hållbarhetsutmaningar runt om i världen.

Kursen läses med fördel tillsammans med den projektbaserade kursen En hållbar framtid - transdisciplinära tillämpningar, som går parallellt, för att få möjlighet att samtidigt arbeta med teori och praktik. Kurserna kan sökas tillsammans som kurspaketet En hållbar framtid 30 hp.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin