Vetenskapsteori och metodologi i en tvärvetenskaplig kontext

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV202

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen behandlar vetenskapsteori och den vetenskapliga arbetsprocessen i en tvärvetenskaplig kontext. I kursen presenteras ett urval kvantitativa och kvalitativa angreppssätt och metoder som är relevanta i ett energisammanhang, av vilka några tillämpas praktiskt. Särskild betoning läggs på förståelse för statistiska metoder och analys. Kursen ger även övning i vetenskapligt skrivande, samt att ge och ta emot konstruktiv kritik.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin