Molekylära system för förnybar energiomvandling

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB749

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper i olika tillvägagångssätt för bränsleproduktion som involverar molekylära katalysatorer. Särskild vikt läggs vid att analysera och optimera deras katalytiska prestanda.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin