Kemi för förnybar energi - profilkurs

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB763

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en överblick över förnybar energi som ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Teknologiska aspekter såväl som socioekonomiska och miljöfrågor diskuteras. Särskild vikt läggs vid tekniker av kemisk relevans. Exempel av ämnen som presenteras: globala energisystem, biobränslen, konstgjord fotosyntes, solceller, batterier och bränsleceller. Undervisningsformat: seminarier, litteraturläsning, diskussionsmöten och studentpresentationer.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin