Algebraisk topologi

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MA336

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Fundamentalgruppen och övertäckningsrum, singulär och cellulär homologi, Mayer-Vietoris-sekvensen, kohomologi, det universella koefficientteoremet, Künneth-teoremet, Cup-produkten, Poincaré-dualitet, homotopigrupper, Hurewicz- och Whitehead-teoremen, Eilenberg-MacLane-rum, obstruktionsteorin.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin