Ledning för hållbarhet i globala industriföretag

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE742

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Introduktion till ledning av ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsfrågor i globala industriföretag. Ekonomisk hållbarhet, till exempel strategi, teknisk innovation, nuvarande och framtida ekonomiska utsikter, resursbas, och marknadsposition. Social hållbarhet, till exempel säkerhet, hälsa, samhällsengagemang, skattefrågor, och korruption. Miljömässig hållbarhet, till exempel global uppvärmning, föroreningar, lokal påverkan, biologisk mångfald, energianvändning, vattenanvändning och avfall. Studie av kärnteknologier i bolagen och dess relation till hållbarhet. Helhetsanalys av de tre dimensionerna av hållbarhet (ekonomisk, social och miljömässig).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin