Innovation - traditioner, teorier, trender

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE763

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Centrala tanketraditioner som kretsar kring värde och värdeskapande i samhället kopplas till samtida diskussioner kring kreativitet, innovation och entreprenörskap. Orientering och konceptuell analys av olika värdeteoretiska tanketraditioner, samt studier av hur de står i relation till samtida kreativitets-, innovations- och entreprenörskapsteori. Kritiskt engagemang med såväl teoretiska som praktiska trender inom kreativitets- och innovationsfältet. Kreativt arbete som utifrån samtida samhällsvillkor bidrar till att skapa alternativ förståelse av och riktlinjer för teknisk utveckling och innovation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin