Processförbättring för hållbar utveckling

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1TG302

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Om kursen

I kursen får du lära dig hur processer kan användas för att arbeta med hållbar utveckling i olika verksamheter, där organisationer kan betraktas som processbaserade system. För att göra arbetet praktiskt operationaliserar vi hållbarhet utifrån de viktigaste globala hållbarhetseffekterna med grund i Agenda 2030 och ramverket Planetens gränser. Fokus blir på de viktigaste effekterna i den värdekedja din valda organisation finns i.

Allt värde skapas i processer oberoende av om de är identifierade eller inte. Genom att identifiera och visualisera aktuella processer skapas förutsättningar för ett effektivare hållbarhetsarbete. Processbaserade systemmodeller används för att synliggöra och mäta värdeskapandet i alla typer av verksamheter. Du arbetar med att förstå, definiera, och mäta hållbarhet samt med att identifiera förbättringsmöjligheter.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt webbaserad och undervisningen sker via en lärplattform. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och internetuppkoppling krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin