Ekonomisk historia: Doktrinhistoria

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2EH401

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Kursen ger dig kunskaper i de ekonomiska teoriernas tillkomst och utveckling från 1700-talet och framåt. Kursen ger dig även förmåga att analysera relationen mellan olika ekonomiska teorier och att se deras utveckling i en samhällelig kontext.

Kursen har sin utgångspunkt i 1700- och det tidiga 1800-talets liberala tänkare som Adam Smith, David Ricardo och Robert Malthus. Bland annat diskuteras hur dessa teoretikers bidrag vuxit fram i interaktion med industrisamhällets utveckling. I kursen diskuteras även hur industrisamhällets omvandling bidragit till framväxten av nya ekonomiska teorier av bland annat Karl Marx och Joseph Schumpeter. Den marginalistiska revolutionen och ekonomer som W.S. Jevons, Carl Menger och Leon Walras med många efterföljare, liksom den institutionella skolan och senare tiders ekonomiska tänkare, som till exempel J.M. Keynes, kommer också att tas upp till behandling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin