Ekonomisk historia: Den svenska arbetsmarknaden - utveckling och förändring

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2EH415

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger teoretiska utgångspunkter för att diskutera vad en arbetsmarknad är och för att analysera förändringar utifrån två perspektiv. Dels kopplingen till övergripande samhällsförändring som välfärdsstatens framväxt och ökat kvinnligt arbetskraftsdeltagande, dels effekterna av ökad internationalisering särskilt i relation till den Europeiska gemenskapens sysselsättningspolitik. Inom ramen för kursen analyseras arbetsmarknadens aktörer, regleringen av arbetsmarknaden, lönebildning och internationaliseringens effekter.

Efter avslutad kurs ska du ha mycket goda kunskaper om svensk arbetsmarknad, lönebildning, sysselsättning, definitioner av arbete, regleringar av arbetsmarknaden, globaliseringens effekter på arbetsmarknaden och den europeiska sysselsättningspolitiken påverkan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin