Textilvetenskap C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 2HT303

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

På kursen fördjupar du din förmåga att metodiskt analysera bevarade föremål, avbildningar av och texter om textilier, och att uttrycka dina slutsatser muntligt och i vetenskaplig text. Kursens innehåll är användbart för såväl pedagoger och museianställda som tjänstemän inom kultursektorn.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om textilvetenskapliga forskningsperspektiv i teori och praktik samt textiliers roll som kulturföremål. Undervisningen består av såväl textilhistoriska föreläsningar som litteraturseminarier. Den undervisning i undersökningsmetod som ingår är en viktig grund i den uppsats som skrivs inom kursen samt för den som vill läsa vidare på masterprogrammet i textilvetenskap.

Kursen kan både läsas av studenter som vill ha ett textilhistoriskt huvudfokus och av kulturvetare, museitjänstemän och andra grupper med textilt hantverk och textil tradition som delar av sina ansvarsområden. Kursen går på halvfart över två terminer och innehåller examensarbete för kandidatexamen. Undervisningen är som regel förlagd till en eller två dagar varannan vecka.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin