Människa-datorinteraktion: Mätning och analys av användarupplevelse

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2IV175

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin