Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i digitala mediestudier

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IV180

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin