Planeringens utmaningar - makt, politik och ideologi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2KU042

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Samhällsplaneringen är ett verktyg för att skapa förutsättningar för individens välfärd och en hållbar och jämlik samhällsutveckling. Hur samhällsplaneringen utformas påverkas dock av makt, politik och ideologi. Här ställs ofta olika intressen mot varandra.

Kursen fokuserar på två aktuella processer som i hög grad handlar om hur resurser används och fördelas i samhället: klimatförändring och samhällets polarisering i form av till exempel ekonomiska klyftor, klyftan mellan stad och landsbygd, eller segregation. Kursen ställer frågor om vad vi kan lära oss om planeringens politiska och ideologiska dimension genom de utmaningar som klimatförändring och polarisering innebär.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin