Globalisering och utveckling

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2KU062

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Globaliseringen är en process som påverkar alla samhällen i världen, men på olika sätt. På den här kursen lär du dig mer om varför det är så, men också vad de här skillnaderna innebär för människor i olika delar av världen.

Under kursens gång lär du dig:

  • om utvecklingsteorier och hur de kan förklara global ojämlikhet
  • om kolonialismen och dess påverkan på dagens samhällsutveckling
  • att göra jämförande analyser av ekonomiska och sociala förhållanden i olika länder
  • att analysera globaliseringen ur ett genusperspektiv
  • att tillämpa teoretiska kunskaper i analyser av dagsaktuella frågor, bland annat genom analys av tidningsartiklar och videoklipp

Kursen går på halvfart och distans och passar både dig som redan läser på universitetet och dig som vill vidareutbilda dig vid sidan av annan sysselsättning.

Kursen kan ej sökas tillsammans med kurspaketet Samhällsgeografi A (distans).

Distanskursens upplägg: Kursen ges som nätbaserad utbildning utan fysiska träffar. För att gå kursen behöver du en dator med stabil internetuppkoppling. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i webbaserade diskussioner. Inlämningsuppgifterna laddas upp i den webbaserade lärplattformen, där du som student får återkoppling från läraren. Att läsa en kurs på distans innebär att du själv i hög grad bestämmer när du studerar, eftersom du inte är lika bunden till schemalagda lektioner. Tänk dock på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs och att det är viktigt att du lämnar in uppgifterna inom avsatt tid.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin