Den urbana miljön

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2KU095

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Idag bor mer än hälften av världens befolkning - över fyra miljarder människor - i städer eller urbana miljöer. Samtidigt upptar städer bara omkring tre procent av jorden landyta. Därför är det inte konstigt att många av samhällets hållbarhetsutmaningar är knutna till urbanisering och stadsliv.

På den här kursen lär du dig:

  • om urbanisering och stadsutveckling i modern tid, i Sverige och internationellt
  • om strategier för hållbar stadsutveckling med fokus på miljö, social välfärd och näringsliv
  • om relationen mellan stad och landsbygd - en viktig pusselbit i arbetet med hållbar stadsutveckling!
  • att kritiskt reflektera över vad en hållbar stad innebär - för olika människor, för olika delar av staden och för staden som en integrerad helhet.

Kunskaper om städer och urbana processer är centrala för arbeten inom bland annat stadsplanering, samhällsbyggnad, kulturvård, regionala utvecklingsstrategier, arkitektur, internationellt utvecklingsarbete och socialt arbete.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin