Landskap i förändring

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2KU096

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Landskapet är en viktig resurs!

Landskapet är vår fysiska omgivning, som formas och påverkas av naturliga processer och människans aktiviteter. Landskapet innehåller de resurser som vi behöver, till exempel bördig jord, kalksten, skog och vatten. Den består också av en mängd saker som vi är beroende av för att vardagen ska fungera så smidigt som möjligt och som binder ihop samhället - bebyggelse, vägnät, vindkraftverk, skolor. Landskapet väcker också känslor kopplade till identitet, estetik, trygghet och oro. Sammantaget är det viktigt att vi förvaltar och utvecklar landskapet som en integrerad helhet.

Den här kursen utvecklar dina kunskaper om:

  • landskapets förändring i Sverige och internationellt, med särskilt fokus på landsbygd
  • användning och bevarande av naturresurser
  • förhållandet mellan landskap och identitet
  • landskapets roll i samhällsplaneringen
  • landskapsförändring och målkonflikter.

Kunskaper om landskapets utveckling, funktioner och värden är efterfrågade inom flera arbetsområden, till exempel samhällsplanering, kulturvård, naturvård, och turism.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin