Examensarbete i psykologi

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2PS007

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Du genomför under handledning, men med självständigt ansvar, ett forskningsarbete inom något område som direkt eller indirekt har relevans för psykologisk forskning. En skriftlig plan för arbetet fastställs i samråd med handledare och examinator. Du erbjuds också möjlighet att delta vid ett lärarlett planeringsseminarium under kursens början.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin