Musikpsykologi A1

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2PS730

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen presenterar en grundläggande orientering om teorier, frågeställningar, metodik, och resultat inom olika områden av musikpsykologin, med tonvikt på utförande och upplevelse av musik.

Önskvärt är att den sökande har eget intresse för musik och dess betydelse för människan. Förtrogenhet med musikalisk fackterminologi underlättar studierna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin