Sociala perspektiv på psykisk ohälsa

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2SC173

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om sociala perspektiv på psykisk ohälsa avseende exempelvis definitioner av psykisk ohälsa, samhällets organisering av stöd och insatser riktade mot psykisk ohälsa samt livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa. Särskild uppmärksamhet fästs på utvecklingen i en svensk kontext. Kursen ger ökad kunskap för forskningsuppgifter och analys av policy och praktik inom området psykisk ohälsa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin