Produktion av biologiska läkemedel

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FB063

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen är en praktisk kurs designad för att simulera en autentisk labbmiljö, där du får designa och planera dina experiment själv och sedan utföra dem. Resultaten diskuteras sedan i möten. Syftet med det laborativa forskningsprojektet är att i liten skala producera ett biologiskt läkemedel och genom egna idéer modifiera ett standardprotokoll för produktion av biologiska läkemedel med målet att förbättra processen. I detta ingår att praktiskt genomföra laborativa experiment, samt att kritiskt analysera och redovisa genererade data. Vidare tar kursen upp hur en labbjournal förs samt upprättandet av laborativa standardförfaranden.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin