Neurofarmakologi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FF502

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen omfattar centrala nervsystemets anatomi och organisation, neurotransmittorsystem samt etablerade samband mellan olika hjärnregioner och fysiologiska funktioner. Vidare behandlas viktiga neurotransmittorer, deras receptorer och effektormekanismer och samband med olika neurologiska/psykiatriska sjukdomar. Teorier om olika neurologiska/psykiatriska sjukdomars uppkomst och behandling kommer att studeras, liksom experimentella modeller för studier av biokemiska, molekylära och funktionella förändringar i CNS.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin