Extemporetillverkning av läkemedel

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3FG014

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Under kursen får kursdeltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper om framställning och kontroll av extemporetillverkade läkemedel. Utbildningen ska förbereda för verksamheter inom läkemedelsområdet vad gäller framställning och bedömning av bruksfärdiga läkemedel som bereds för tillfället (ex tempore) i liten skala. Stor tyngd läggs på kursens praktiska laborativa moment, under vilka icke-sterila och sterila extemporeberedningar framställs enligt gängse tillverkningsrutiner.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin