Extemporetillverkning av läkemedel

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3FG014

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

• Senaste upplagan av Aulton, Michael E: Aulton´s Pharmaceutics - The Design and Manufacture of Medicines, Churchill Livingstone, Edinburgh.

• Relevanta regelverk så som Svensk läkemedelsstandard och Eudralex, volym 4.

• Kompendier och annat utdelat material i samband med föreläsningar, seminarier och laborationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin