Farmakognostisk forskningsmetodik

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FN219

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen ger ytterligare fördjupade kunskaper i farmakognosi samt erfarenhet av vetenskaplig arbetsmetodik. Kursen omfattar planering och genomförande av ett självständigt experimentellt eller litteraturbaserat arbete

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin