Examensarbete i folkhälsovetenskap

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV373

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen består av ett skriftligt examensarbete för magisterexamen. Arbetet skrivs i grupp om två (eller enskilt vid beslut av examinator). Examensarbetet kan innefatta en sammanställning av vetenskaplig litteratur eller vara baserad på genomförd empirisk undersökning. Kursen innebär en träning i att genomföra, presentera och kritiskt granska ett vetenskapligt arbete inom folkhälsovetenskap.

Kursen kan utgöra kravet på ett självständigt arbete om 15 hp i en magisterexamen med huvudområde folkhälsovetenskap.

Distanskursens upplägg

Kursen innehåller fyra obligatoriska träffar dagtid via Zoom:

  • ett introduktionsseminarium (cirka två timmar) där kursens upplägg och hålltider presenteras, samt uppsatsämnen diskuteras.
  • tre seminarier om cirka en timme/träff, där examination sker i form av muntliga och skriftliga redovisningar av projektplan och examensarbete, samt opponering på annat examensarbete i närvaro av examinator.

Därutöver bedrivs självständigt arbete som stöds genom webbaserad undervisning och litteraturstudier enskilt, samt frågestunder i grupp och grupphandledning i seminarieform (eller enskilt vid beslut av examinator).

Kursen innehåller fem schemalagda frivilliga frågestunder via zoom om ca 1 timme. Frågestunderna erbjuds inför fyra schemalagda frivilliga grupphandledningsträffarna. Vid grupphandlingsträffarna (ca 2 timmar/träff via Zoom) tränas du att opponera på annat arbete, vilket kräver inläsning och förberedelser.

Sammanlagt innehåller alltså kursen nio frivilliga träffar via Zoom. Frågestunder och handledningsträffar sker dagtid och i den mån det är möjligt schemaläggs dessa under samma dagar. För att kunna delta i kursen krävs dator med internetanslutning samt ett headset och webbkamera.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin