Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3MG026

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen belyser applikationer, strategier och konsekvenser av molekylärdiagnostiska metoder inom forskning och medicin. Olika metoder för proteinanalys, däribland affinitetsbaserade detektionsmetoder, som till exempel proximity ligation assay (PLA) och affibodies kommer att illustreras. Molekylära verktyg och teknologier som används i det humana proteomprojektet som till exempel storskalig in situ detektion av proteinuttryck i olika vävnader och cancerformer kommer också att illustreras. Utvecklandet av nya molekylära metoder för att diagnosticera sjukdomar, inkluderande bland annat nanoteknologibaserad diagnostik, kommer att diskuteras.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin