Regenerativ medicin

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3MG035

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen belyser aktuell kunskap, möjlig framtida användning och utveckling av regenerativ medicin. Olika stamceller, deras biologi och cellulär programmering diskuteras liksom framställning av levande vävnad ("tissue engineering"), cellulära metoder, nästa generations biomaterial, samt tillämpning vid reparation av skadade vävnader och organ. Olika cell-, gen- och stamcellsterapier, liksom biobankning samt in vitro-differentiering av neuronala och myeloida stamceller illustreras.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin