Medicinens historia

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3NR501

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen avser att ge en översiktlig orientering om medicinens historia genom tiderna, med särskild betoning på den moderna medicinens framväxt från 1800-talet fram till våra dagar. Studiebesök vid medicinhistoriska museer ingår.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin