Amning och bröstmjölk

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3PE066

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar amning ur ett historiskt, socialt och hälsoperspektiv: hur läkemedel går över i bröstmjölk; barns amningsbeteende; metoder för amningsobservation; förebyggande åtgärder och behandling vid amningsproblem; "amningsvänliga sjukhus": vårdrutiner och amningsrådgivning.

Distanskursens upplägg: Kursen har två obligatoriska digitala träffar à totalt fyra dagar (2 dagar + 2 dagar). Inspelade föreläsningar förekommer och studenterna ska genomföra en webb-tentamen. Kommunikation mellan lärare och studenter sker i förstahand via e-post. Internetuppkoppling är nödvändig för att genomföra utbildningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin