Fysisk träning inom cancerrehabilitering

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3PT028

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper, färdigheter och förmåga att värdera hur fysisk aktivitet och träning kan undersökas och utvärderas för personer som har eller har haft cancer, hur träningen kan anpassas genom hela cancerkontinuumet och hur beteendeförändring kan främjas.

Distanskursens upplägg: Kursen genomförs huvudsakligen digitalt men även en fysisk träff på campus i Uppsala ingår. Den fysiska undervisningen bedrivs på en friskvårdsanläggning samt i grupprum vid Uppsala universitet. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, hemuppgifter och en praktisk workshop. Kommunikationen mellan lärare och studenter sker huvudsakligen via lärplattformen Studium. För att kunna delta i distanskursen behövs tillgång till internet, webbkamera och headset. Examinationerna sker via skriftliga inlämningar, aktivt deltagande i seminarier i Zoom och på campus, samt en workshop på campus.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin