Specialpedagogiska perspektiv

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE164

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar olika specialpedagogiska perspektiv, relationen mellan specialpedagogisk verksamhet och förskolan/skolans utveckling, samt hur vetenskapliga problem vuxit fram inom det specialpedagogiska forskningsfältet.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin