Det äldsta Rom: Från Romulus till Caesar

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5AK203

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar den romerska kulturen från kungatiden till republikens slut. Som en del av Roms framväxt behandlas även angränsande kulturer. Den romerska kultursfären studeras med avseende på dess historia, arkeologi, religion, vetenskap, konst, arkitektur och litteratur. Under kursen läses antika texter från epoken i översättning. Kursen innehåller också ett avsnitt om grundläggande historievetenskaplig teori och metod.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin