Arkeologi, grundkurs B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5AR112

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

I denna kurs ligger fokus på den arkeologiska kunskapsproduktionen. Kursen börjar med arkeologisk teori och ger en orientering i arkeologiska metoder. I moment två studerar du historiska landskap och gör en egen landskapsanalys. I moment tre skriver du ett eget mindre vetenskapligt verk i form av en kortare uppsats. Moment fyra innebär deltagande i en fältarkeologisk undersökning, men kan planeras individuellt tillsammans med kursansvarig lärare.

Distanskursens upplägg: Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön (Studium). Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner via nätet. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för att följa kursen. En fältkurs på Gotland ingår.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin