Historisk arkeologi

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5AR624

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en grundläggande kännedom om och förståelse för studier av den medeltida och moderna världen, men även samtiden, utifrån ett historiskt arkeologiskt perspektiv. Centralt inom historisk arkeologi är studiet av materiella och historiska källor som ibland kompletterar varandra, men ibland inte ger samma bild av det förflutna. Kursen ger dessutom en introduktion till olika problemställningar inom det historisk-arkeologiska forskningsfältet, vilket berör frågor om klass, genus, etnicitet och slaveri samt ämnen som urbanism, kapitalism, kolonialism och globalisering.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin