Fältkurs i arkeologi

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5AR644

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande färdigheter i aktuell fältmetodik och en orientering i fyndhantering och fyndregistrering. Fältanteckningar och fyndregistrering bearbetas till en rapport över det egna fält- eller arkivarbetet.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin