Landskapsanalys och geografiska informationssystem (GIS)

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5AR774

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger kunskaper och färdigheter i landskapsanalys och i att arbeta med GIS (geografiska informationssystem). Du får lära dig hur GIS kan användas för att analysera frågeställningar inom arkeologi och antik historia, samt att använda GIS för att göra rumsliga analyser. Några av de begrepp som behandlas under kursen är landskap och miljö, kvantitativ metod, teori, analys, tolkning och källkritik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin