USA:s mediekulturer

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5EN745

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen belyser medieutvecklingen i USA i historiska och samtida perspektiv. Den tar utgångspunkt i en bred definition av medier, och som inbegriper till exempel tv, film, nyhetsmedia, populärkultur och sociala medier. I fokus står frågor om hur amerikanska mediekulturer har förändrats över tid och hur de har förhållit sig till olika politiska, sociala och ekonomiska sammanhang.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin